Czym jest job position matrix?

Macierz stanowisk pracy to potężne narzędzie dla menedżerów, które pozwala na przeglądanie wszystkich stanowisk pracy wraz z przypisanymi do nich umiejętnościami i zestawami umiejętności. Korzystając z tej funkcji, oprócz innych zastosowań, można:

  • Zobaczyć wszystkie umiejętności i zestawy umiejętności zawarte w stanowiskach pracy i policzyć je.
  • Sprawdzić, czy jakiekolwiek umiejętności z zestawów umiejętności pokrywają się w ramach stanowiska pracy.
  • Sprawdzić wymagane poziomy umiejętności i ich znaczenie (czy jest to umiejętność podstawowa czy dodatkowa).
  • Znaleźć wszystkie stanowiska pracy, które wymagają określonych umiejętności lub zestawów umiejętności.
  • Z łatwością analizować i przeglądać stanowiska pracy w firmie.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0