Jak zmienić adres email?

Aby zmienić swój adres e-mail, przejdź do swojego profilu. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Edytuj.

Jak_zmieni__adres_email_1.png

W wyświetlonym oknie edycji możesz zmienić swój adres e-mail i inne dane osobowe, w tym imię i nazwisko. Wprowadź adres e-mail, który chcesz połączyć z TalentBoost i potwierdź, klikając przycisk Zapisz zmiany.

Menadżer

Jako przełożony możesz zmienić swój własny adres e-mail, jak również adresy swoich pracowników. Aby zmienić swój własny adres e-mail, wystarczy wykonać te same kroki co Użytkownik, opisane powyżej.

Aby zmienić adres e-mail swojego pracownika, przejdź do profilu wybranego pracownika i wykonaj powyższe kroki.


Jak_zmieni__adres_email_2.png

Jak_zmieni__adres_email_3.png

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0