Czym jest Mapa umiejętności?

Narzędziem pomocniczym dla osób zarządzających projektem jest Mapa umiejętności.

Jej widok ogólny wyświetla wszystkie umiejętności znajdujące się w systemie i wskazuje jak te umiejętności są wypełnione w firmie. Im większe i ciemniejsze kropki, tym bardziej rozbudowany jest dany obszar.

Mapę można swobodnie nawigować: przybliżać i oddalać, a także dokładnie przeglądać kolejne jej obszary oraz filtrować ją według potrzeb.

Po kliknięciu na dowolną sekcję, po prawej stronie ekranu zostaną wyświetlone podobszary, które składają się na dany obszar, a także poziom wiedzy przypisany do nich. Poprzez dalsze kliknięcia możliwe jest zagłębienie się w kolejne powiązane podobszary, grupy umiejętności, aż w końcu dotarcie do pojedynczych umiejętności.

Na mapie umiejętności jesteśmy również w stanie podejrzeć konkretną umiejętność, która nas interesuje, a dokładniej:

- średni poziom znajomości umiejętności w firmie
- relacje - z jakimi innymi umiejętnościami dana kompetencja się łączy
- pracownicy posiadający daną umiejętność, posortowani od najbardziej doświadczonej w tym obszarze osoby do najmniej doświadczonej
- informacja, którzy pracownicy uczą się danej umiejętności
- możliwość zasugerowania zespołowi, że warto uczyć się konkretnej umiejętności (deweloperom wyświetla się łapka w górę przy danej umiejętności)

Po kliknięciu na nazwę danej umiejętności zostaniemy przeniesieni do panelu umożliwiającego bardziej szczegółowy jej podgląd oraz ewentualną edycję. 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0