Jak używać zakładki Ścieżki rozwojowe?

 
Jako pomoc przy organizacji procesu planowania rozwoju pracowników, może posłużyć zakładka "ścieżki rozwojowe". Jest to przejrzyste narzędzie do definiowania ścieżek kariery, pozwalające na określenie kolejnych stanowisk jakie pracownik może podjąć po zdobyciu pewnego doświadczenia oraz umiejętności.

Jak dodać nową ścieżkę?

Po przejściu do zakładki “Ścieżki rozwojowe”, aby dodać nową ścieżkę, kliknij niebieski przycisk “+Add new” w prawym, górnym rogu.

5.PNG

Po wykonaniu czynności pojawi się okno umożliwiające edycję danej ścieżki. Wypełnij pole “Name” [nazwa] oraz “Description” [opis], a następnie dodaj “Job positions” [stanowiska pracy] składające się na daną ścieżkę.

Note: Można dodać wiele stanowisk. Pamiętaj, żeby każde stanowisko zatwierdzić przyciskiem “Add” po prawej stronie.

Po uzupełnieniu wszystkich pól, zapisz nową ścieżkę przyciskiem “Save”.

6.PNG

Jak usunąć lub edytować ścieżkę rozwojową?

Jeśli chcesz usunąć ścieżkę rozwojową, najedź na tę, która Cię interesuje. Po prawej stronie pojawi się ikona kosza na śmieci. Kliknij ikonę i zatwierdź cały proces przyciskiem “delete”.


Aby podejrzeć lub edytować istniejącą ścieżkę, wystarczy, że klikniesz na jej nazwę. Po kliknięciu pojawi się okno edycji. Wprowadź niezbędne zmiany i potwierdź je, klikając przycisk "Save".

7.PNG

Jak utworzyć różne ścieżki kariery rozpoczynające się od tego samego stanowiska pracy?


Jeśli chcesz utworzyć rozgałęziające się ścieżki kariery, utwórz dwie odrębne ścieżki rozpoczynające się od tego samego stanowiska. W widoku pracownika, użytkownik będzie widział ścieżki najbardziej odpowiadające jego aktualnym umiejętnościom. 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0