Jak wspierać pracownika w zdobywaniu nowych umiejętności?

Twoje wsparcie powinno zależeć od poziomu dojrzałości i gotowości pracownika. Musisz dostosować swój styl przywództwa, biorąc to pod uwagę.

Kluczowe znaczenie ma informacja zwrotna - zarówno pozytywna, jak i korygująca! Aby jednak budować samoświadomość, zawsze zaczynaj od pytania: "Jak oceniasz swoją pracę, co było dobre, co można poprawić?".

PĘTLA COACHINGU MENADŻERSKIEGO
image1.png

PEŁNE KOMPETENCJE

Na pełne kompetencje składają się wiedza, umiejętności, a także odpowiednia postawa. Zwróć uwagę na wszystkie te obszary!

 

WIEDZA

Jaki zakres wiedzy posiada mój pracownik? Czy jest on wystarczający? Jeśli nie, jaką wiedzę powinien zdobyć? Jakiej wiedzy mu brakuje?

 

UMIEJĘTNOŚCI

W czym mój pracownik jest dobry? Jakie są jego mocne i słabe strony? Jaką część konkretnej umiejętności powinien rozwinąć i w jaki sposób?

 

POSTAWA

Jaki jest stosunek moich pracowników do pracy, zespołu i zadań, które im wyznaczam? Jakie jest ich podejście do celów, problemów? Czy ich zachowanie w stosunku do zespołu jest wspierające?

 

INSPIRACJA HERSEY'A-BLANCHARDA

Czy słyszałeś kiedyś o modelu przywództwa sytuacyjnego Hersey'a i Blancharda? Jest to model przywództwa, uważany jest za jeden z bardziej efetywnych, a co za tym idzie, często stosowany w organizacjach.

Podstawowym założeniem Przywództwa Sytuacyjnego jest właściwie zdefiniowanie zadania i dopasowanie go do poziomu pracownika. Styl przywództwa jaki w danej sytuacji stosujemy i odpowiednio dobrane do pracownika  zadania odpowiednio adresują potrzeby pracownika i wspierają jego rozwój. 

Poniżej pozwalamy sobie na lekką improwizację w modelu wynikającą z naszych doświadczeń, ale bardzo polecamy zapoznać się również z pierwotnym modelem.  

Możemy wyróżnić cztery style manadżerskie: INSTRUOWANIE, MENTORING, COACHING, DELEGOWANIE. 

Poniżej przedstawiamy przykłady ich stosowania:

Sytuacja pierwsza: Pracownicy działają na podstawie jasnych instrukcji i mogą wykonywać ściśle określone zadania pod nadzorem. Wszystkie zmiany i propozycje pochodzą od przełożonego. Poziom samodzielności jest niski, a pracownicy wymagają częstych informacji zwrotnych na temat tego, co zostało zrobione dobrze, a co wymaga jeszcze poprawy.

Styl dostosowany: INSTRUOWANIE- Pracownik potrzebuje dużo wskazówek i prowadzenia. Ma ograniczone zaufanie do swojej wiedzy oraz umiejętności. Jako menedżer zapewnij mu poczucie bezpieczeństwa i wzmacniaj prawidłowe procedury wykonywania zadań.

Druga sytuacja: Pracownik może działać samodzielnie, wykonując dość proste i powtarzalne zadania. Potrzebuje jednak tymczasowego nadzoru przy wydawaniu nowych poleceń. Zapytany potrafi ocenić, co zostało zrobione poprawnie, a co wymaga jeszcze pracy.

Styl dostosowany: MENTORING - stopniowe zmniejszanie kontroli nad pracownikami, przy jednoczesnym wzroście zaufania. Najlepszym podejściem będzie prowadzenie ich przez pytania i wspólne najlepsze praktyki. Należy wzmacniać poczucie pewności siebie. Menadżer powinien jednocześnie udzielać instrukcji i wsparcia. Zadawać pracownikom pytania, które przybliżą ich do rozwiązania, ale także pozwalać im na ich sugestie i chwalić ich. Wszystko to pomaga pobudzić inicjatywę, zaangażowanie oraz wzmocnić niezależność i dojrzałość.

Sytuacja trzecia: Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów jest w coraz większym stopniu przekazywane podwładnym. Lider docenia, słucha i ułatwia ten proces. Z raportów wynika, że mają oni kompetencje do wykonywania zadań. Nowe zadania i zwiększona odpowiedzialność są dla nich satysfakcjonujące. Umiejętności pracowników rosną. Mimo to nadal widoczne jest połączenie entuzjazmu i wątpliwości co do własnych kompetencji. Wsparcie jest bardzo cenione. 

Dostosowany styl to COACHING: "Dużo wsparcia, mało kierowania". Daj pracownikom niezależność. Zadając pytania, pomagasz im budować rozwiązania i pewność, że mają już odpowiedni zasób doświadczenia oraz wiedzy, by samodzielnie radzić sobie z zadaniami.

Sytuacja czwarta: Podejmowanie decyzji jest całkowicie przeniesione na pracowników. Posiadają oni kompetencje i pewność siebie, które pozwalają im przyjąć odpowiedzialność za swoje działania. Mają wysoki poziom motywacji, wiary we własne możliwości i gotowości do przyjęcia odpowiedzialności. Potrafią samodzielnie realizować złożone i nowe zadania. Chętnie rozwiązują pojawiające się problemy i zgłaszają swoje pomysły, by zwiększyć efektywność pracy. Są zaangażowani i mogą stanowić przykład dla innych pracowników. Potrafią uczyć innych.

Dopasowany styl to DELEGOWANIE: Istnieje wysoki poziom zaufania, że pracownik samodzielnie poradzi sobie z zadaniami. Warto postarać się by wzmocnić jego poczucie satysfakcji i zaangażowania. Należy starać się doceniać wkład pracownika i jego znaczenie dla firmy oraz zespołu.

Podsumowując, jako lider musisz dostosować swój styl przywództwa do danej osoby i do sytuacji. Traktuj swoich pracowników ze zrozumieniem. Pielęgnuj relacje z pracownikami i daj im przestrzeń na popełnianie błędów. 

Małe kroki są lepsze niż duże, zwłaszcza jeśli chodzi o uczenie się skomplikowanych procesów.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0