Jak dodać nową umiejętność?

Jako przełożony masz możliwość dodawania nowych umiejętności. Możesz to zrobić za pomocą panelu “Zarządzanie umiejętnościami”, który pomaga zarządzać całym zasobem umiejętności w firmie. Możesz dodać podobszary umiejętności, grupy umiejętności i umiejętności do już istniejących obszarów umiejętności. Możesz także dodać własne obszary umiejętności.

Jak_doda__now__umiej_tno___1.png

Należy pamiętać, że hierarchia umiejętności jest następująca:

  1. Obszar umiejętności, np. Soft skills
  2. Podobszar umiejętności, np. Creativity
  3. Grupa umiejętności, np. Creative tools
  4. Umiejętność, np. Implementation

Jak_doda__now__umiej_tno___2.png

Dodawanie umiejętności do istniejącej już grupy umiejętności

  1. W “Zarządzanie umiejętnościami”  wyszukaj interesujący cię obszar i zawęź go do podobszaru, do którego chcesz dodać umiejętność. 
  2. Znajdź i rozwiń grupę umiejętności, do której chcesz dodać nową umiejętność. 
  3. Gdy grupa umiejętności jest rozwinięta, aby dodać nową umiejętność, kliknij przycisk +Dodaj umiejętność, znajdujący się poniżej listy umiejętności. 
  4. W wyskakującym okienku wpisz niezbędne szczegóły. W razie potrzeby możesz zmienić lokalizację swojej umiejętności w polu LOKALIZACJA. W polu Relacje możesz powiązać konkretną umiejętność z innymi umiejętnościami. 
  5. Po zakończeniu kliknij Zapisz umiejętność.

Dodawanie nowego podobszaru lub grupy umiejętności

Żeby dodać nowy podobszar umiejętności, naciśnij przycisk + Dodaj podobszar umiejętności, który znajduje się poniżej listy podobszarów w wybranym obszarze umiejętności. Wprowadź nazwę nowego podobszaru i potwierdź klikając Zapisz. Nazwę można zmienić, najeżdżając na nowy podobszar i wybierając opcję Edytuj.

Aby utworzyć nową grupę, naciśnij przycisk + Dodaj grupę umiejętności, znajdujący się poniżej innych grup umiejętności w podobszarze. Wprowadź nazwę nowej grupy i potwierdź klikając Zapisz. Nazwę można zmienić, najeżdżając na nową grupę i wybierając opcję Edytuj

Dodaj umiejętności do grupy, wykonując proces opisany w części artykułu Dodawanie umiejętności do istniejącej grupy umiejętności.

Jak ustawić relacje między umiejętnościami?

Jeśli chcesz ustawić relację dla danej umiejętności, najedź na nią i kliknij na ikonę długopisu, która się pojawi. Po kliknięciu otworzy się panel "Skill details". Ponownie kliknij ikonę długopisu, która znajduje się w prawym górnym rogu panelu.

relations_pl.png

Pojawi się wyskakujące okienko. Pozwala ono na edycję umiejętności, np. dodanie odpowiedniej relacji oraz jej typu za pomocą przycisku "+Dodaj relację". Możesz również edytować nazwę umiejętności i dodać jej opis. Pamiętaj, aby po zakończeniu edycji kliknąć przycisk "Zapisz umiejętność".

relations2_pl.PNG

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1