Jak porównywać umiejętności pracowników?

1. Przejdź na stronę “Analityka”.

Jak_por_wnywa__umiej_tno_ci_pracownik_w_1.png

2. Wybierz jakie obiekty chciałbyś przeanalizować.

Jak_por_wnywa__umiej_tno_ci_pracownik_w_2.png

Strona Analityka pozwala na porównywanie według następujących obiektów: Zespół, Wszyscy pracownicy, Poziom stażu pracy oraz Nazwa pracownika. Niezależnie od tego, który z nich wybierzesz, stanie się Twoim Obiektem 1. Aby porównać pracowników, wybierz opcję Wszyscy pracownicy. Aby wybrać konkretnego pracownika użyj opcji Nazwa pracownika.

W przypadku wybrania opcji Zespół, Poziom stażu pracy oraz Nazwa pracownika pojawi się dodatkowe pole tekstowe, w którym można określić swój wybór. Po kliknięciu wewnątrz pola tekstowego pojawią się sugestie.

Możesz mieć więcej niż jeden wybór dla Obiektu 1, klikając lub... obok pola tekstowego. (W przypadku błędnego kliknięcia należy zaznaczyć znak x w niebieskim obszarze).

Aby dodać kolejny obszar wyszukiwania do Obiektu 1, należy wybrać opcję + Dodaj kryteria.

Jeśli chcesz dodać kolejny obiekt porównania, wybierz + Dodaj objekt. Obiekt 2 pojawi się poniżej. Do wyboru masz te same opcje: Zespół, Wszyscy pracownicy, Poziom stażu pracy oraz Nazwa pracownika.  Wybór można dostosować w taki sam sposób jak w Obiekcie 1. Ponownie, jeśli chcesz porównywać z konkretnym pracownikiem, wybierz opcję Wszyscy pracownicy lub wybierz Nazwa pracownika dla pojedynczego pracownika. Uwaga: Możesz dodać więcej niż jednego pracownika! (użyj lub..., aby dodać kolejny wybór).

Możesz dodać tyle Obiektów, ile potrzebujesz.

3. Analizowane umiejętności

W sekcji  Analizowane umiejętności możesz wybrać umiejętności, które chcesz porównać. Do wyboru są opcje All, Select by skills or by skillsets. Dodatkowo możesz także wybrać grupy umiejętności w zależności od ich pozycji w hierarchii umiejętności. 

 

Czas analizy

Wybierz okres, w którym chcesz porównywać obiekty. Domyślne przedziały czasowe to: między dniem dzisiejszym, ostatnimi 3 lub 6 miesiącami albo rokiem. Jeśli chcesz stworzyć swój własny wybór, skorzystaj z kalendarza znajdującego się poniżej. 

Kliknij przycisk Analizuj, aby uzyskać wyniki.

 

Strona z wynikami analizy poziomu umiejętności 

Strona wyników przedstawia wizualnie dane dotyczące wybranych obiektów. Na dole listy znajduje się także krótkie podsumowanie wyników. Możesz zmienić przedział czasowy, który chcesz przeszukać, a także filtrować wyniki według rodzajów klasyfikacji.

Jak_por_wnywa__umiej_tno_ci_pracownik_w_3.png

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0