Jak tworzyć i edytować zestawy umiejętności?

Czym jest zestaw umiejętności?

Zestaw umiejętności to kombinacja zdolności, które pomagają w osiągnięciu danego celu. W TalentBoost, zestawy umiejętności są używane do łączenia niezbędnych umiejętności potrzebnych różnym zespołom, stanowiskom lub pracownikom. Dlatego zestaw umiejętności może być traktowany zarówno jako zdolności miękkie jak i zdolności przydatne na określonym stanowisku.

Aby zdefiniować zestaw umiejętności, przejdź do zakładki Zestawy umiejętności. Można tam utworzyć nowy zestaw umiejętności, korzystając z przycisku Dodaj nowy zestaw umiejętności, znajdującego się w prawym górnym rogu, lub edytować istniejący zestaw umiejętności, najeżdżając na ikonę pióra i klikając Edytuj.

Jak_tworzy__i_edytowa__zestawy_umiej_tno_ci_1.png

Edytowanie zestawu umiejętności

Po wejściu do edycji zestawu umiejętności zobaczysz pełne drzewo hierarchii, z którego składa się zestaw.

Jak_tworzy__i_edytowa__zestawy_umiej_tno_ci_2.png

Kliknij na strzałki, aby zobaczyć, z czego składa się każdy mniejszy zestaw.

Jak_tworzy__i_edytowa__zestawy_umiej_tno_ci_3.png

Aby dokonać edycji, wystarczy zaznaczyć lub odznaczyć poszczególne umiejętności lub grupy umiejętności. Potwierdź zmiany, zapisując je za pomocą przycisku Zastosuj / Zapisz zmiany w prawym dolnym rogu.

Możesz także oznaczyć poszczególne umiejętności jako Umiejętności podstawowe.

Tworzenie zestawu umiejętności

Aby utworzyć zestaw umiejętności, należy użyć przycisku w prawym górnym rogu Utwórz zestaw umiejętności. Po kliknięciu, zobaczysz pełne drzewo umiejętności.

Jak_tworzy__i_edytowa__zestawy_umiej_tno_ci_4.png

Wybierz umiejętności, które mają stać się częścią Twojego nowego zestawu. Możesz wejść głębiej i wybrać tylko jeden z podzestawów.

Możesz również oznaczyć poszczególne umiejętności jako umiejętności podstawowe.

Jak_tworzy__i_edytowa__zestawy_umiej_tno_ci_5.png

Potwierdź zmiany, zapisując je za pomocą przycisku Utwórz zestaw / Zapisz zmiany w prawym dolnym rogu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0