Jak zachęcić pracownika do samorozwoju?

Istnieje wiele sposobów zachęcania pracownika do samodzielnego rozwijania swoich umiejętności. Część z nich ma charakter uniwersalny, część należy dostosowywać do potrzeb konkretnej osoby, lub wręcz je tworzyć. Pamiętaj, że w Twojej roli konieczna jest elastyczność i dopasowanie. Poniżej znajdziesz kilka inspiracji:

Poradź pracownikowi, aby określił swoje główne cele zawodowe. Pomóż mu w tym zadając pytania. Dbaj, żeby cele indywidualne wspierały cele biznesowego całego zespołu.

Następnie opracujcie wspólnie plany rozwojowe ukierunkowane na przyszłość a nie tylko na stan obecny.

Wskazuj korzyści, jakie czekają na pracownika, jeśli nadal będzie dbał o swoje umiejętności i poszerzał wiedzę.

Wspólnie zastanówcie się nad mocnymi stronami pracownika i nad tym, co można zrobić, aby jego praca jak najlepiej przyczyniła się do rozwoju całego zespołu i realizacji celów biznesowych.

Rozmawiaj o potrzebach rozwojowych wspólnie ze swoim zespołem i konkretnymi pracownikami - spraw, aby stało się to normalną i codzienną częścią środowiska pracy.

Ustalcie, co dokładnie ten rozwój będzie oznaczał dla każdego z nich. Omów to w kategoriach oczekiwanych pozytywnych zmian i konkretnych zachowań.

Mówienie o konkretach, przykładach będzie ułatwiać wdrażanie oczekiwanych zmian, ich obserwację i wzmacnianie.

Zidentyfikuj, czy istnieją jakieś negatywne przekonania na temat samorozwoju, które mogą przeszkadzać Twojemu pracownikowi.

Jeśli takie przekonania istnieją, postaraj się wspólnie znaleźć ich rozwiązanie. Ważne jest, aby pracownik czuł się zauważony i traktowany jako osoba indywidualna.

Pomoże mu to zwiększyć motywację do pracy i samorealizacji.

Jeśli to możliwe - połącz samorozwój z wartościami firmy/zespołu/indywidualnymi wartościami pracownika - może to być ogromnym źródłem motywacji.

Pracownik stanie się o wiele bardziej produktywny, jeśli zobaczy, że jego praca ma realny wpływ na rozwój firmy.

Pokaż, że samorozwój zwiększy zakres możliwości w Twojej organizacji.

Wymieńcie wspólnie wszystkie pozytywy, jakie przyniesie pracownikowi inwestycja w siebie.

Słuchaj swoich pracowników, bądź kreatywny i elastyczny. Stosuj narzędzia motywacyjne, które zostały już wdrożone w Twojej firmie i są skuteczne. Staraj się być najlepszym przykładem tego, jak chcesz, aby pracowali Twoi ludzie.

Rozbudzaj w pracownikach poczucie odpowiedzialności, aby uniknąć zbytniej kontroli i pozwolić im na samodzielne wykonywanie zadań.

Pamiętaj, że oprócz umiejętności technicznych warto również zwrócić uwagę na doskonalenie umiejętności miękkich.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0