Słowniczek popularnych pojęć

Na początek omówimy kilka typowych terminów stosowanych na platformie TalentBoost, które pomogą Ci lepiej zrozumieć i efektywnie wykorzystywać ten produkt.

Umiejętność

Umiejętność to z definicji zdolność do działania i osiągania określonych rezultatów. Na naszej platformie jest ona predefiniowana przez przełożonego. Aby określić stopień zaawansowania umiejętności, można ustalić poziom punktacji, który pozwoli na zobaczyć jak dobrze pracownik lub współpracownik może wykonywać swoje zadania. Tylko przełożony może ocenić umiejętności innego pracownika. 

Aby pomóc w lepszym zarządzaniu umiejętnościami w firmie lub jednostce, możesz rozróżniać umiejętności:

 • Umiejętność podstawowa: Umiejętność, która jest niezbędna do posiadania danego zestawu umiejętności.
 • Umiejętność dodatkowa: Umiejętność opcjonalna lub umiejętność, która nie jest obowiązkowa w danym zestawie umiejętności.
 • Umiejętność z łatwością pierwszego stopnia: Umiejętność, która ma bezpośredni związek (na podstawie struktury mapy umiejętności lub jej wpływu na inną umiejętność) z umiejętnością, którą już posiadasz.
 • Umiejętność z łatwością drugiego stopnia: Umiejętność, która jest pośrednio związana z umiejętnością, którą już posiadasz.
 • Umiejętności rekomendowane przez firmę: Umiejętność, która jest potrzebna lub pożądana z poziomu zespołu lub firmy.

Dowiedz się więcej o najlepszych praktykach i różnych przypadkach użycia 

Poziom punktacji

Jedna umiejętność może mieć różne typy wyników, np:

 • TalentScore: Wynik otrzymany po wypełnieniu wbudowanego testu, który ocenia Twoją wydajność w danej umiejętności.
 • Ocena przełożonego: Subiektywna opinia menedżera lub przełożonego na temat wydajności danej umiejętności, oparta na konkretnych obserwacjach.
 • Samoocena: Samodzielna ocena poziomu własnych umiejętności.
 • Pożądany poziom: Docelowy poziom osiągnięć w zakresie umiejętności.
 • Zalecane: Poziom wyników pożądany przez firmę.

Mapa umiejętności

Mapa zawiera wszystkie umiejętności, które mogą być konfigurowane i filtrowane przez menedżera. Zobacz przypadki użycia

Struktura mapy umiejętności: Istnieją 3 poziomy zagregowanych umiejętności. Najmniejszym elementem mapy jest umiejętność, która może pojawić się w strukturze tylko raz. W ten sposób łatwiej jest zarządzać nimi i podkreślać powiązania z umiejętnościami z różnych kategorii.

Zobacz przykłady jak zbudować mapę umiejętności.

 • Poziom grupy umiejętności: Grupa umiejętności, które są powiązane lub bardzo podobne do siebie.
 • Poziom podobszaru umiejętności: Podobszary zawierające grupy umiejętności, które są ze sobą powiązane.
 • Poziom obszaru umiejętności: Zbiór podobszarów, które mieszczą się w jednym obszarze zainteresowań.

Aktywne umiejętności: Umiejętności, które są widoczne w domyślnym widoku mapy, który można konfigurować. Pozostałe umiejętności są ukryte i noszą nazwę Nieaktywne.

Zestaw umiejętności

Logiczny zestaw umiejętności. Jeden lub wiele zestawów umiejętności definiuje stanowisko pracy oraz umożliwia łatwe zarządzanie umiejętnościami w całej firmie, na różnych stanowiskach. 

Zespół

Ustrukturyzowana hierarchia użytkowników w firmie. Każdy użytkownik może należeć do wielu zespołów jednocześnie. 

Profil użytkownika

W profilu użytkownika można uzyskać dostęp do stanowiska, informacji kontaktowych, przypisanych zespołów oraz zestawu umiejętności wraz z aktualnymi wynikami. Zawiera on także prośby o ocenę umiejętności i wyniki testów TalentScore.

Użytkownik

Użytkownik TalentBoost może śledzić zmiany w umiejętnościach, które są dodawane do profilu użytkownika. Może również badać potencjalne możliwości rozwoju poprzez mapę umiejętności, plany rozwojowe i materiały edukacyjne.

Manager: zarządza widokiem umiejętności w firmie, ocenia pracowników. Zobacz więcej.

Rola kompetencyjna

Zdefiniowane stanowisko pracy w firmie, do którego przypisane są zestawy umiejętności. Zestawy umiejętności przypisane do danego stanowiska określają umiejętności dla niego wymagane.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0