Jak działa funkcja analizy?

Funkcja porównywania umożliwia analizowanie i porównywanie obiektów w celu oceny umiejętności w podanym czasie lub w odniesieniu do obiektów (patrz przypadek użycia). Istnieją dwa główne elementy funkcji analizy. Pierwszy to definiowanie obiektów analizy, a drugi to analiza wyników.

 

1. Definiowanie

Zdefiniuj obiekty, które chcesz przeanalizować:

Obiektem może być pojedynczy użytkownik lub wiele użytkowników spełniających wybrane kryteria (Uwaga: możliwe jest łączenie kryteriów):

  • Nazwa pracownika
  • Wszyscy pracownicy
  • Job position (role kompetencyjne)
  • Zespół

Można dodać dowolną liczbę obiektów analizy.

Jak_dzia_a_funkcja_analizy_1.png

Zdefiniuj analizowane umiejętności:

Wybierz zakres umiejętności, które będą przedmiotem analizy:

  • Wszystkie umiejętności
  • Wybierz według umiejętności 
  • Wybierz według zestawów umiejętności

Umiejętności mogą być pogrupowane (według struktury), jeśli interesuje Cię ich ogólny przegląd, a nie szczegóły.

Jak_dzia_a_funkcja_analizy_2.png

Czas analizy:

Wybierz przedział czasowy, który chcesz przeanalizować. Po zakończeniu analizy możesz zmienić zakres dat. 

 

2. Analiza

Analizuj wykresy wizualne i zmieniaj przedział czasowy, aby zobaczyć, jak radzą sobie Twoi pracownicy. Doprecyzuj wyszukiwanie poprzez uzupełnienie pola “rodzaje ocen”.

Zgodnie ze zdefiniowanymi obiektami (z liczbą użytkowników) oś pionowa zawsze pokazuje pojedyncze umiejętności lub umiejętności zagregowane do wybranego poziomu struktury. Oś pozioma pokazuje poziomy punktacji i zmiany w czasie.

Jak_dzia_a_funkcja_analizy_3.png

Streszczenie

Wyróznia najlepsze i najgorsze metryki dotyczące obiektów i umiejętności.

Jak_dzia_a_funkcja_analizy_4.png

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0