Dlaczego mapa jest skonstruowana w ten sposób?

Mapa ma strukturę hierarchiczną i 5 głównych poziomów, co ułatwia zarządzanie umiejętnościami. Umiejętności są łączone w powiązane grupy, grupy zaś w podobszary, a podobszary w obszary.

Umożliwia to lepsze odkrywanie umiejętności poprzez ich zawężenie. Aby lepiej to zrozumieć, potraktuj mapę umiejętności jako mapę świata - gdzie masz kontynenty (obszary), kraje (podobszary), regiony (grupy), a umiejętności jako miasta. 

Ważną informacją jest to, że dana umiejętność musi pojawić się na mapie tylko raz. Może się zdarzyć, że jedna umiejętność będzie należeć do kilku grup. Mimo to, umiejętność musi być przypisana tylko do jednej grupy (najczęściej występującej), aby zachować spójność i wyeliminować nadmiarowość danych. Dzięki temu można łatwo śledzić zmiany i odniesienia. Aby podkreślić powiązania między dwiema umiejętnościami, należy użyć relacji, które pokazują wpływ jednej umiejętności na drugą.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0