Dlaczego warto używac TalentBoost'a?

Istnieje wiele powodów, dla których warto korzystać z TalentBoost:

  • Poprawa jakości zarządzania zasobami firmy (precyzyjne lokalizowanie mocnych i słabych stron osób zaangażowanych w działalność firmy)
  • Planowanie długo- i krótkoterminowe (projekty, ścieżki kariery i edukacji)
  • Zaangażowanie (pozwól pracownikom poszerzać swoje umiejętności i wiedzę)
  • Standaryzowany proces oceny oparty na danych

Zarządzanie

Poniższe czynniki są kluczowe dla organizacji osiągającej dobre wyniki:

  • Bezproblemowa komunikacja 
  • Wysoki poziom zaangażowania
  • Wspólna praca nad osiągnięciem wspólnych celów

TalentBoost jest po to, aby pomóc Ci w alokacji zasobów i wykorzystaniu pełnego potencjału Twojej organizacji.

Znajomość mocnych i słabych stron organizacji pozwala przełożyć je na przewagę firmy na rynku (nowe usługi, produkty lub ogólne innowacje).

Planowanie długo- i krótkoterminowe

Jedno jest pewne, plany ulegają ciągłym zmianom, ponieważ rynki lokalne i globalne nigdy nie przestają się rozwijać. Zrozumienie aktualnej bazy umiejętności firmy pomoże Ci w planowaniu zatrudnienia nowych pracowników i efektywnego zaangażowania w projekt. Dzięki naszej funkcji filtrowania da się łatwo wyodrębnić dane, które można wykorzystać do własnych potrzeb. Pulpity nawigacyjne i przeglądy map umiejętności pozwalają zidentyfikować braki, które należy pilnie uzupełnić w perspektywie krótko- lub długoterminowej, poprzez nową rekrutację czy programy edukacyjne (przeczytaj o materiałach edukacyjnych).

Zaangażowanie

Utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania może być trudne, zwłaszcza gdy regularnie dochodzi do wypalenia zawodowego i nietrafionych zadań. TalentBoost pozwala lepiej zaplanować dopasowanie obowiązków i spersonalizować ścieżki kariery lub edukacji w oparciu o zestawy umiejętności pracowników. Użyj filtrowania map, aby dowiedzieć się, jakie umiejętności są bliskie odblokowania przez każdego pracownika (lub grupę osób). Używaj projektów, aby łączyć ludzi z odpowiednimi umiejętnościami wymaganymi do realizacji projektów i uzyskania pożądanego rezultatu.

Ocena

Ocena czyichś wyników zawsze stanowi wyzwanie. Zazwyczaj opiera się wyłącznie na subiektywnych odczuciach, które rzadko uwzględniają spersonalizowane doskonalenie umiejętności i proaktywność pracowników. Między innymi właśnie dlatego powstał TalnetBoost. Śledzenie rozwoju ich umiejętności jest korzystne dla zaangażowania pracowników. Ta funkcja TalentBoost umożliwia im skupienie się na rozwoju i obserwowanie postępów w miarę upływu czasu na podstawie ich samooceny. Aktualizacje umiejętności mogą być inicjowane samodzielnie lub regularnie wymagane. Oparcie oceny na doskonaleniu umiejętności pracowników sprawia, że proces staje się bardziej przejrzysty. Świadomość, które wskaźniki są ważne wspomoże rozwój firmy. 

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1