TalentBoost vs TalentScore

TalentBoost jest jednym z głównych produktów rozwijanych przez DevSkiller wraz z TalentScore. TalentBoost jest dedykowany do nawigacji wewnętrznych talentów IT w Twojej firmie. To rozwiązanie śledzi wszelkie zmiany w poziomie umiejętności poszczególnych pracowników, jak i całych zespołów.

TalentScore z kolei, służy do sprawdzania umiejętności technicznych i potencjału rozwoju kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji w Twojej firmie. Dzięki temu pracodawca ma możliwość ręcznego doboru przyszłych pracowników, dostosowanych do potrzeb firmy, realizowanych przez nią projektów oraz zaplanowanej na przyszłość strategii rozwoju działu HR. Wszystko to odbywa się w środowisku opartym na danych, które pozbawia proces rekrutacji błędów wynikających z ludzkich uprzedzeń.

Poziomy wyników

TalentBoost umożliwia pracodawcy sprawdzenie kompetencji swoich pracowników w takich obszarach, jak języki programowania, biblioteki i inne umiejętności. Pracownik może subiektywnie ocenić swój poziom zaawansowania w danym obszarze (Poziom wyniku: samoocena), który może być porównany z oceną dokonaną przez jego przełożonego (Poziom wyniku: kierownik).

Dzięki temu kierownik może porównać subiektywne i obiektywne oceny, uzyskując rzeczywistą i aktualną ocenę pracownika. Ocenianie pracowników w ten sposób pozwala firmie ustalić, czy pracownik ma tendencję do niedoceniania lub przeceniania swojego aktualnego zestawu umiejętności. Taka ocena jest również niezwykle pomocna dla pracownika w planowaniu krok po kroku ścieżki kariery w firmie. Na przykład, dzięki ocenie pracownik zauważy lukę w swoich kompetencjach, którą musi uzupełnić, aby otrzymać podwyżkę lub odblokować dostęp do awansu w strukturze firmy (Poziom wyniku: pożądany vs zalecany).

Odkrywanie potencjału rozwoju

Jak już wcześniej wspomniano, TalentBoost oferuje narzędzia ułatwiające wgląd w dynamikę rozwoju umiejętności poszczególnych pracowników, zespołów i całej firmy. Kierownik projektu może rekrutować członków do przyszłego zespołu na podstawie ich zestawu umiejętności i brać pod uwagę ich krzywą uczenia się w danym okresie czasu.

Prowadzenie oceny w sposób systematyczny, sezonowy, pozwoli menedżerom na wizualizację dynamiki rozwoju pracowników, tj. ich wzrostu lub spadku w czasie. Dzięki temu firma może organizować warsztaty i programy, które popchną globalne kompetencje firmy w konkretnym kierunku, podyktowanym aktualnymi wymaganiami branży lub potrzebami obecnych klientów i branż, którymi firma się zajmuje.

Mapy umiejętności umożliwiają firmie nawigowanie po krótkoterminowych potrzebach związanych z bieżącymi projektami. Wizualizują, kiedy firma powinna uzupełnić swoje braki w danym obszarze wiedzy. Na przykład, mapy umiejętności pozwalają przewidzieć szanse na wygranie przetargu przy wykorzystaniu obecnych zespołów firmy. Dodatkowo, mapy umiejętności pozwalają na tworzenie długoterminowych strategii dla głównych celów globalnych.

Ukryta wiedza specjalistyczna

TalentBoost służy również do odkrywania ukrytych kompetencji pracownika, które mogą mieć dla niego drugorzędne znaczenie, ale są bardzo interesujące i przydatne z perspektywy pracodawcy. Jest to ważna cecha, ponieważ promuje wykorzystywanie talentów wewnętrznych zamiast poświęcania czasu i kapitału na wykonawców zewnętrznych.

Trzy w jednym

Jak widać, TalentBoost pozwala menedżerom, pracownikom i zespołom w firmie śledzić ich potencjał i realizować cele związane z kompetencjami w czasie. Narzędzia takie jak symulacja potencjału zespołu oraz porównywanie ocen subiektywnych i obiektywnych eliminują wszelkie uprzedzenia dotyczące umiejętności pracowników. Funkcjonalność ta zapewnia efektywne projektowanie i realizację ścieżek kariery dla pracownika, menedżera i firmy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0